W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

OGŁOSZENIE O LXVIISESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LXVII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Sesja odbędzie się w dniu  23 kwietnia 2024 (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Dąbrowie Chełmińskiej.   
                     
  PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
7. Projekt uchwała sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenu gminy Dąbrowa Chełmińska.

8.Projekt uchwały w sprawie  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nowy Dwór Nr 2 – dotyczy uwag nr rejestru – 3606, 3607, 3608.
9. Projekt uchwały w sprawie  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nowy Dwór Nr 2 – dotyczy uwag nr rejestru – 3609.
10.  Projekt  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nowy Dwór Nr 2.
11.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
12.  Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
13.Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Dąbrowie   Chełmińskiej. 
14.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2024-2034.
15.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok.
16.  Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny. 
17.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
18.  Zakończenie obrad.

 

Powiadom znajomego