W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Kraska - Wadych. Kontakt: sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl, tel. 52 381 60 05 w. 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska odpowiada Dorota Kraska - Wadych, sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl, tel.52 381 60 05 w. 40.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja
Budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

Parking
Interesanci Urzędu Gminy mogą korzystać  z  przeznaczonego dla nich parkingu utwardzonego znajdującego się  przed Gminy, przy ulicy Sportowej, z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku
Wejście do Urzędu znajduje się od strony ulicy Bydgoskiej, gdzie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, zapewniające  dostęp dla osób  niepełnosprawnych pozbawione przeszkód architektonicznych. Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek do celu przywołania pracownika Urzędu Gminy, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
Przy wejściu umieszczono tablicę informacyjną zawierającą oznaczenia dotykowe, kontrastowe oraz w alfabecie Braille'a,  o dniach i godzinach pracy Urzędu. 


Informacje o obiekcie
Budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej stanowi obiekt jednopiętrowy.
Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe, umożliwiają wejście do wiatrołapu, który oddzielony jest od klatki holu drzwiami jednoskrzydłowymi.

Klatka schodowa prowadzi na piętro, gdzie znajduje się sekretariat, biura Wójta i Sekretarza Gminy, Biuro Rady Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, promocja i ewidencja działalności gospodarczej oraz Centrum Usług Wspólnych.  Do poszczególnych biur usytuowanych zarówno na parterze, jak i na piętrze budynku prowadzą korytarze  o różnych poziomach podłogi. Stopnie są oznaczone kontrastowymi taśmami.

Obiekt nie posiada windy.

Ułatwienia
Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Urzędu Gminy.
Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem.
Przy wejściu głównym do budynku umieszczono tablicę informacyjną zawierającą oznaczenia dotykowe, kontrastowe oraz w alfabecie Braille'a,  o dniach i godzinach pracy Urzędu.
W Sekretariacie znajduje się pętla indukcyjna dla oaób z problemami słuchu oraz  podświetlana lupa optyczna dla osób z problemami wzroku.

Urząd Gminy udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Potrzebę skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami stopniowo planujemy kolejne usprawnienia.

Powiadom znajomego