W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

POŁOŻENIE GMINY

Dąbrowa Chełmińska jest jedyną gminą powiatu bydgoskiego położoną po prawym brzegu Wisły.Obejmuje swoim zasięgiem prawobrzeżną skarpę Wisły z dużą ilością źródeł i cieków wodnych. Na południu gminy położone są słynne źródła wody mineralnej „Ostromecko”.   

Na obszarze gminy zlokalizowane są 22 wsie połączone w 15 sołectw zamieszkałych przez 8062 osób. Na ogólną powierzchnię 12462 ha, grunty orne zajmują 3823 ha, łąki i pastwiska 1168 ha, natomiast lasy zajmują 5832 ha, a wody stojące 70 ha. Stawia to zatem gminę w czołówce, jeżeli chodzi o atrakcyjność turystyczno-rekreacyjnąterenu.

Zalesione trasy Wisły i wplecione w nie oczka wodne dają niezapomniany krajobraz i wielkie możliwości rekreacji. Przez obszar gminy przechodzą główne drogi wojewódzkie. Drogi o nawierzchni utwardzonej mają łączną długość 47 km, w tym drogi wojewódzkie – 37,8 km, a gminne – 9,8 km. Wszystkie większe miejscowości mają połączenie z drogami wojewódzkimi – można do nich dojechać drogą utwardzoną. Na ogólną długość 75,6 km dróg w gminie stanowi to dobry prognostyk dla jej rozwoju, tym bardziej że każdego roku oddaje się kilka kilometrów nowych, utwardzonych dróg.

Gmina Dąbrowa Chełmińska odznacza się wielką różnorodnością szaty roślinnej i wyjątkową różnorodnością zwierząt i ptaków. Zachowały się wyspy naturalnych zespołów roślinnych, Możemy mówić o ogromnym bogactwie przyrody. W roku 1995 prawie połowę obszaru gminy Dąbrowa Chełmińska włączono do PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINY DOLNEJ WISŁY.
Na terenie gminy znajdują się cztery rezerwaty przyrody z których największą osobliwością jest rezerwat brzozy karłowatej w miejscowości Linie. Brzoza karłowata rośnie w tysiącach egzemplarzy. W wielu miejscach tworzy zwarte zarośla, wysokość rzadko przekracza  1 m.        

Drugim ciekawym rezerwatem jest LAS MARIAŃSKI, położony w okolicach Ostromecka.
Wśród rozległych borów sosnowych stanowi on interesującą wyspę grodu-lasu dębowo-grabowego. Przez rezerwat przebiega żółty szlak turystyczny. Na południowym skraju znajdują się źródła wody mineralnej.

Na uwagę zasługuje również rezerwat czapli siwej  znajdujący się we wsi Reptowo oraz rezerwat „WIELKA KĘPA OSTROMECKA” leży na tarasie zalewowym. Przedmiotem ochrony jest las łęgowy wierzbowo-topolowy i wiązowo-jesionowy.          

Odwiedzając naszą gminę szczególną uwagę należy zwrócić na znajdujący się w Ostromecku ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY , który składa się dwóch pałaców – starego zwanego Myśliwskim i nowego wraz z zabudowaniami folwarcznymi i otaczającym je parkiem. Mieści się tam kolekcja współczesnego malarstwa i grafiki oraz zbiór zabytkowych fortepianów  i pianin. Ta zabytkowa rezydencja często odwiedzana przez melomanów, którzy przybywają tu, by wysłuchać koncertów kameralnych i recitali chopinowskich.

Ostromecko znane jest nie tylko z zespołu pałacowo-parkowego, pięknych krajobrazów, czystego powietrza, ale także ze źródlanej wody mineralnej produkowanej  od 1894 roku i rozsyłanej na cały kraj i za granice. Wartość zabytkową posiada również park krajobrazowy w stylu angielskim oraz park założony na wzór parku włoskiego. Na uwagę zasługują następujące zabytki architektury:
  • Kościół Parafialny w Czarżu, powstały u schyłku XIII w.,
  • Kościół cegielny w Ostromecku zbudowany został w okresie Pełnego rozkwitu architektury gotyckiej,
  • Kościół św. Wojciecha w Boluminku, jest kolejnym ciekawym zabytkiem późnego baroku
  • Parterowy marmurowy dworek w Czemlewie
  • Budynek falwarczny – tzw. Koszary w Nowym Dworze, zbudowany w Stylu neogotyckim
  • Dom holenderski w Wielkiej Kępie            
W Dąbrowie Chełmińskiej wybudowano nową Szkołę Podstawową wraz z salą gimnastyczną.W Ostromecku znajduje się kręgielnia, korty tenisowe oraz boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę. W każdej większej miejscowości jest bar lub restauracja. Baza noclegowa, to dwa motele w Strzyżawie i Ostromecku.         

Gmina Dąbrowa Chełmińska, z uwagi na położenie w pobliżu rozwijającego się Fordonu, dzielnicy Bydgoszczy oraz posiadanie rozległych terenów krajobrazu nadwiślańskiego i wydzielonych terenów pod inwestycje, stanowi atrakcyjne miejsce, nie tylko dla turystyki i wypoczynku, ale także działań gospodarczych i mieszkaniowych.                                                                                     
                                                                                                                                                                           

Powiadom znajomego