W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

OGŁOSZENIE O LXVI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LXVI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Sesja odbędzie się w dniu  21 marca 2024 (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Dąbrowie Chełmińskiej.                           
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 
5.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2023 roku: 
    a) sprawozdanie dot. obrony cywilnej;
    b) sprawozdanie przedstawiciela Policji;
    c) sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP.
7. Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie gminy w 2023 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2023 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki w 2023 roku.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej w 2023 r. 
11.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.
12.  Sprawozdanie z działalności sportowej w 2023 roku.
13.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok.
14. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2023 roku.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska  za 2023 rok.
16.  Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły za 2023 rok. 
17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
18.  Projekt  uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie określającym zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska. 
19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok.
20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
21.  Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
22.  Projekt uchwały  w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
23.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Dąbrowa Chełmińska. 
24.  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nowy Dwór Nr 2.
25.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
26.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2024-2034.
27.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok.
28.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
29.  Zakończenie obrad.

Powiadom znajomego