W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odwieszającego postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Realizacji kompleksu zabudowy mieszkaniowej (25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych) na działce o nr ewid. 258 położonych w miejscowości Czarże, obręb 0003, Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska”

RGP.6220.1.12.2024.KO                                                  

Dąbrowa Chełmińska, 17.04.2024 r.


OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia odwieszającego postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49, art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu  17.04.2024 r.  postanowieniu odwieszającym postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji kompleksu zabudowy mieszkaniowej (25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych) na działce o nr ewid. 258 położonych w miejscowości Czarże, obręb 0003, Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska”, w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku z dnia 19.12.2023 r. wraz z uzupełnionym dnia 12.04.2024 r. raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, biuro nr 13, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00, piątek 7:30 -14:00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/ w zakładce Środowisko – Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 i tablicy ogłoszeń Sołectwa Czarże.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Kontakt w sprawie: Katarzyna Ostrowska, nr tel. 52 38 16 005 wewn. 55.

Powiadom znajomego