W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Powrót

Plan działania na rzecz poprawy dostępności

URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ


PLAN DZIAŁANIA

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Nazwa podmiotu: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Data sporządzenia: 16.03.2021 r.

dokument opracowała: Koordynator do spraw dostępności Dorota Kraska-Wadych


Zatwierdzam:

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

/-/ mgr inż. Radosław Ciechacki


Działając na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz.1696 ze zmianami), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dnia 20 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która wraz z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych stała się podstawą do realizacji Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w dniu 6 września 2012 r.

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, jako organ samorządu terytorialnego dostrzega konieczność podjęcia szczególnych działań skierowanych na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. W związku z powyższym opracowano niniejszy plan działania. Jego celem jest zdiagnozowanie obszarów, które w niewystarczający sposób wspierają osoby, które nie mają możliwości pełnego korzystania z życia publicznego.Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

Lp.

Zakres działalności

Sposób realizacji

Termin

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

1

Powołanie koordynatora do spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz Zespołu do Spraw Dostępności

Wydanie Zarządzenia Wójta Gminy

do 14.09.2020

Wójt Gminy

2

Podanie do publicznej wiadomości danych koordynatora do spraw dostępności

Zarządzenie nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności

do 14.09.2020

Wójt Gminy

3

Podanie do publicznej wiadomości informacji na temat dostępności

Publikacja na stronach Urzędu Gminy deklaracji dostępności

do 23.09.2020

Administrator Systemów Informatycznych oraz Koordynator

4

Dokonanie analizy warunków architektonicznych pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Opracowanie dokumentu – deklaracja dostępności

do 31.12.2020

Koordynator

5

Analiza dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Opracowanie dokumentu – deklaracja dostępności

do 31.12.2020

Koordynator wraz z Administratorem Systemów Informatycznych

6

Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

do 31.12.2020

Koordynator

7

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

do 25.03.2021

Koordynator oraz Zespół do spraw dostępności

8

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zatwierdzenie przez Wójta Gminy planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

do 26.03.2021

Koordynator oraz Zespół do spraw dostępności

9

Podanie do publicznej wiadomości planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Opublikowanie dokumentu na stronie BIP Urzędu Gminy

do 29.03.2021

Koordynator

10

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, wsparcia innej osoby

cały okres

Koordynator oraz Zespół do spraw dostępności

11

Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności

Współpraca z Kierownikami, pracownikami

cały okres

Koordynator oraz Zespół do spraw dostępności

12

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego

cały okres

Koordynator oraz Zespół do spraw dostępności

13

Uzyskanie danych do raportu

Uzyskanie informacji na temat stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

do 26.03.2021

Koordynator

14

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zatwierdzenie raportu

Podanie do publicznej wiadomości (publikacja dokumentu na stronie BIP Urzędu Gminy)

Przekazanie raportu Wojewodzie oraz GUS

do 31.03.2021

Koordynator oraz Zespół do spraw dostępności


Powiadom znajomego