W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Uchwała nr LXVI.593.2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 8 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2337) Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwala, co następuje:

   § 1. 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Dąbrowa Chełmińska zadania zleconego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, dotyczącego obowiązku bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska oraz na zawarcie pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim porozumienia w sprawie przejęcia zadania. 
2. Wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ramach otrzymanych na ten cel środków finansowych, które zapewni Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska. 

   § 3. Traci moc Uchwała nr LVI.503.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2337) wojewoda może w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać na podstawie porozumienia z organami tej administracji. W tym celu konieczne jest podjęcie przez właściwą radę gminy uchwały w sprawie przejęcia zadania. 

Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska występują obiekty cmentarnictwa wojennego wymagające bieżącego ich utrzymania, w związku z czym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Powiadom znajomego