W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Uchwała nr LXVI.595.2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463,1688.) uchwala się, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 1992

    § 1.  W miejscowości Dąbrowa Chełmińska nadaje się następujące nazwy ulic:
1) Targowa  - droga wewnętrzna obejmująca działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 303, 65/16, 444/1, 446/1 i 60/38, obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska,
2) Truskawkowa - droga wewnętrzna obejmująca działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 65/17, 65/23, 65/18 i 65/19, obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska.

   § 2. Przebieg ulic, o których mowa w § 1, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

    § 3. Tracą moc: ust.2 pkt. 16 uchwały Nr IV/23/85 Gminnej Rady Narodowej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko oraz § 1 pkt. 3 uchwały Nr XXXV.302.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 4506).
 
    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

    § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 
Uzasadnienie
Nadawanie nazw ulicom i placom zostało zastrzeżone do wyłącznej kompetencji rady gminy.
W związku z intensywną rozbudową wsi Dąbrowa Chełmińska oraz wydzieleniem i przekazaniem Gminie Dąbrowa Chełmińska kolejnych działek gruntu pod drogi gminne, koniecznym jest wprowadzenie korekty w przebiegu ulicy Targowej i ulicy Truskawkowej.

Załączniki

załącznik pdf, 631 kB

Powiadom znajomego