W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Uchwała nr II.9.2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. poz. 530) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 oraz z 2023 r. poz. 1102) uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w wysokości:                                                                                                      

1) wynagrodzenie zasadnicze - 10 000,00 zł;      
2) dodatek funkcyjny - 3 000,00 zł;      
3) dodatek specjalny (30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) - 3 900,00 zł;      
4) dodatek za wieloletnią pracę - zgodnie z obowiązującymi przepisami.        

    § 2. Traci moc uchwała nr  XXXVI.336.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 6 maja 2024 r.

    § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

   Uzasadnienie:
 Art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi,  że  do wyłącznej właściwości  rady  gminy  należy  m.in.  ustalanie wynagrodzenia wójta. Taką kompetencje dla rady zastrzega również art. 8  ust.  2 ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  

Proponowane w niniejszej uchwale wynagrodzenie zasadnicze Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska zostało określone  w oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, który określa sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego. Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku wójtów/burmistrzów zgodnie z tabelą I wspomnianego załącznika, w gminach liczących do 15 tys. mieszkańców, wynosi maksymalnie 10.250,00 zł., natomiast stawka dodatku funkcyjnego nie może przekroczyć  kwoty 3.150,00 zł.  

Art. 36 ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny. Dodatek specjalny jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta (zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Dodatek specjalny przysługuje w kwocie  wynoszącej 30%  łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, jest również dodatek za wieloletnią pracę, którego wysokość wynosi od 5%, do 20% wynagrodzenia miesięcznego, w zależności od stażu pracy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Powiadom znajomego