W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Uchwała nr II.10.2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120 i 295 oraz z 2024 r. poz. 619) uchwala się, co następuje:

     § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które składa się z:
 
1) bilansu, którego suma aktywów i pasywów wynosi                    -           2 002 428,53  zł;
2) rachunku zysków i strat zamkniętego zyskiem netto na kwotę   -              151 821,83 zł;

3) informacji dodatkowej.

     2. Zysk bilansowy netto roku sprawozdawczego w kwocie 151 821,83 zł zwiększy fundusz podstawowy jednostki.

    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Uzasadnienie:
Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Organem właściwym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej jednostki, jest rada gminy, która tę jednostkę utworzyła. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:
- bilansu, 
- rachunku zysków i strat, 
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Rada Społeczna Gminnej Przychodni na posiedzeniu w dniu 10 maja 2024 r., uchwałą nr 2.2024, jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe wg bilansu za rok 2023 Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Uchwałą nr 3.2024 z dnia 10 maja 2024 r. Rada Społeczna wyraziła zgodę na przeznaczenie zysku na cele statutowe Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i wynika z realizacji w/w przepisów.

Powiadom znajomego