W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Uchwała nr II.11.2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2024-2034
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) uchwala się, co następuje:

     § 1. W uchwale Nr LXIII.576.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata  2024-2028, zmienionej Uchwałą Nr LXIV.583.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą NR LXV.587.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXVI.596.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.605.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uzasadnienie:
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest:
- aktualizacją następującego przedsięwzięcia:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie i Boluminek”. Łączne nakłady finansowe 508 300,00 zł, w tym: w 2024 r. – 58 300,00 zł, w 2025 r. – 200 000,00 zł, w 2026 r. – 250 000,00 zł.
Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w latach objętych prognozą.

Załączniki

Powiadom znajomego