W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

0050.23.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), w związku z art. 18 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z przystąpieniem Gminy Dąbrowa Chełmińska do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, udzielam Pani Barbarze Kapanowskiej, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Dąbrowa Chełmińska i realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

§ 2. Zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1 uprawnia do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji programu, wdrożenia działań programu i jego rozliczenia, w szczególności do:
1) składania oświadczeń woli;
2) dysponowania środkami finansowymi pozyskanymi na realizację programu;
3) podpisywania wszelkich pism, związanych z realizacją programu oraz dokumentów związanych ze sprawozdawczością oraz rozliczaniem przedmiotowego programu;
4) wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji programu.

§ 3. 1. Pełnomocnictwo wygasa w dniu rozwiązania stosunku pracy z pełnomocnikiem.

2. Pełnomocnictwo może być także odwołane w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Pełnomocnictwo udzielone zostaje na okres realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024 i wygasa z chwilą jego ostatecznego rozliczenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powiadom znajomego