W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Zarządzenie nr 0050.40.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok

Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy  z dnia  12 marca  2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167, 232 i 1234) zarządza się, co następuje:§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lutego 2024 r, Uchwałą nr LXVI.597.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXVII.606.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 57 135 549,36 zł zwiększa się o kwotę 487 518,94 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 57 623 068,30 zł, z tego: 

1. Dochody bieżące w kwocie     53 206 498,55 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 416 569,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

 

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu  w wysokości 60 961 406,44 zł  zwiększa się  o kwotę 487 518,94 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 61 448 925,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości    53 170 028,54 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28 557 400,25 zł,

b) dotacje w wysokości 2 770 584,34 zł,                                                    

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;

2)  wydatki majątkowe w wysokości 8 278 896,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 52 000,00 zł. 

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 528 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

a) dotacje w wysokości 97 061,00 zł.”.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  w 2024 r. w wysokości 4 412 064,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  35 653,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i  wydatków oraz przeniesienia wydatków  w ramach działu.

DOCHODY

010-01095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 369 318,94 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.


852-85295 (Pozostała działalność):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 102 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.29.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.


854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 16 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.


WYDATKI

010-01095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 369 318,94 zł ogółem, w tym:

(wynagrodzenia osobowe pracowników) 5 450,39 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne) 922,73 zł

(składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 133,54 zł

(zakup materiałów i wyposażenia) 289,23 zł

(zakup usług pozostałych) 363,90 zł

(różne opłaty i składki) 362 077,40 zł

(wpłaty na PPK) 81,75 zł

 

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:

(zakup materiałów i wyposażenia) 15 000,00 zł

(zakup usług remontowych) 10 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł (zakup usług pozostałych)

 

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 20 000,00 zł (z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług remontowych)

 

852-85295 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 102 000,00 zł ogółem, w tym:

(świadczenia społeczne) 100 000,00 zł

(zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

 

854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16 200,00 zł (stypendia dla uczniów).

 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji oraz złożonego wniosku.

Załączniki

Powiadom znajomego