W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.: (+48) 52 381 60 56
        (+48) 52 381 60 05

e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Skrzynka Podawcza ESP:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

Serwis www: dabrowachelminska.pl

NIP
: 554-265-77-62
REGON: 092350642

Zarządzenie nr 0050.43.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2023 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429),  zarządzam co następuje:


§  1. Podaję do publicznej wiadomości:

1.  Wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3.  Kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami odpowiednio Nr 4 i Nr 5 do zarządzenia.

5.  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

7.  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy w terminie do 31 maja roku następnego przedstawia do publicznej wiadomości informację obejmującą: wykonanie budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2023 rok, kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwotę dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykaz osób prawnych  i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w poprzednim roku budżetowym.

Załączniki

Powiadom znajomego